Hurtig levering til hele Danmark|

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået mellem Trucklageret.dk og kunden, medmindre anden skriftlig aftale er indgået.
Når du køber en vare hos Trucklageret.dk, accepterer du samtidig disse betingelser.

Særlige regler for køb gennem Trucklageret.dks webshop fremgår under punkt nr. 5.

 

2. Priser og betaling

Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms og leveringsomkostninger.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, skal betaling ske netto kontant.

 

3. Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller ydelser har Trucklageret ret til at pålægge rente på 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato og til betalingen sker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav om betaling fra Trucklageret, har Trucklageret ret til at:

Ophæve salget af de produkter, reservedele eller ydelser som forsinkelsen vedrører og derved tage det solgte tilbage
Ophæve salget af produkter, reservedele eller ydelser som endnu ikke er leveret til kunden eller kræve forudbetaling herfor
 

4. Tilbud

Medmindre andet skriftlig fremgår, er Trucklagerets tilbud gældende 30 dage fra den dato tilbuddet blev afgivet, med forbehold for mellemsalg.

Accept af tilbud, der er Trucklageret i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Trucklageret, medmindre Trucklageret meddeler kunden andet.

 

5. Betingelser for webshop

Hos Trucklageret.dk modtager vi betaling med følgende betalingskort:
Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og Maestro.

Når en ordre er afgivet på Trucklageret.dk, vil kunden automatisk modtage en kvittering på mail hvor det fremgår, hvilke varer kunden har bestilt. Denne mail er alene en elektronisk kvittering for, at Trucklageret har modtaget kundens ordre. Der er på dette tidspunkt ikke indgået en juridisk bindende aftale mellem kunden og Trucklageret.

Trucklageret tilstræber herefter at sende bekræftelse eller afslag på ordren senest 24 timer efter modtagelsen af ordren.
Beløbet trækkes først fra kundens bankkonto når ordren sendes fra vores lager eller er klar til afhentning.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Trucklagerets skriftlige accept.

Det er kun muligt at handle som erhvervskunde på Trucklageret.dks webshop og kunden skal ved betaling i webshoppen oplyse CVR nummer.

 

6. Levering

Trucklageret leverer alle solgte produkter og ydelser til den tid, der fremgår af ordrebekræftelsen. Den oplyste leveringstid på Trucklagerets hjemmeside er blot vejledende. Trucklageret har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

I tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser eller andre uforudsigelige årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller leverancetransport til udleveringsstedet, udsættes leveringen uden ansvar for Trucklageret.

Ved levering med fragtmand booket af Trucklageret, har Trucklageret ansvaret for det solgte til den er i hænde hos kunden.

Ved levering med fragtmand eller anden fragtform booket af kunden selv, fraskrives Trucklageret ansvaret for det solgte så snart Trucklageret har overleveret det solgte til fragtføreren. 

Ved afhentning på Trucklagerets adresse, overgår ansvaret til kunden, så snart kunden har forladt Trucklagerets ejendom.

 

7. Forsinkelse

Hvis Trucklageret forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller ydelser, informerer Trucklageret kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen samt en ny forventet leveringsdato.

Trucklageret hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab der opstår ifølge af forsinkelse.

 

8. Garanti

Garantien for Trucklagerets produkter er individuelle og vil fremgå på Trucklagerets hjemmeside. Er garantien ikke oplyst på hjemmesiden, vil den fremgå i et skriftligt tilbud.

Alle nye maskiner har 12 måneders garanti.

 

9. Byttemaskiner

Indgår der byttemaskiner i aftalen mellem Trucklageret og kunden, forbeholder Trucklageret sig retten til at debitere kunden, hvis der er mangler eller sker skader på maskinen efter aftalens indgåelse.

 

10. Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

 

11. Forbehold

Trucklageret tager forbehold for pris- og tekstfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure.

 

12. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver Trucklageret.dks indtil hele købesummen er betalt.

 

13. Mangler og reklamation

Ved levering eller afhentning skal kunden straks undersøge produktet. Hvis kunden opdager fejl eller mangler som kunden ønsker at påpege, skal det straks meddeles skriftligt til Truckalgeret. Hvis fejl eller mangler, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftlig til Trucklageret, kan den ikke senere gøres gældende.  

Trucklageret er aldrig ansvarlig for varer der sælges brugt, medmindre andet fremgår skriftligt mellem kunden og Trucklageret.

Trucklageret hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab der opstår ifølge af fejl eller mangler ved det solgte.

 

14. Oplysninger

Virksomhedens juridiske navn: Trucklageret.dk ApS
Virksomhedens kaldenavn: Trucklageret
Selskabsform: ApS
Etableringsår: 2009
Adresse: Kirkediget 8, 6800 Varde DK
CVR nr.: 32101461
Email: bc@trucklageret.dk
Tlf.: +4550822772
Officiel web-adresse: www.trucklageret.dk